De magie en de dreiging van de onderstroom…

Interventiekunde is een praktijkgerichte benadering waarin organisatiekunde, bedrijfskunde, sociologie, psychologie, systeemkennis en filosofie in toegepaste zin samenkomen in effectieve interventies met oog voor alle krachten in het systeem.

Dit interdisciplinaire vakgebied richt zich met behulp van een brede diagnostiek, op de interventies die in boven- en onderstromen nodig zijn om het ontwikkelingsproces, het veranderproces van de organisatie als geheel, van teams en individuen te verbeteren of te versnellen.

Het gaat over het ontwikkelen van een (collectieve) wijsheid die, met gevoelsprecisie, leidt tot verder brengende vragen en de juiste keuzes met oog voor alle krachten in een systeem.

Samenwerkingsverbanden als managementteams, projectteams en netwerken worden steeds belangrijker om te komen tot visieontwikkeling, vernieuwing of probleemoplossing.

Ze kunnen een grote slagkracht ontwikkelen.

En… ze blijven te vaak erg onderbenut. Er gaat veel kostbare tijd verloren en de frustratie neemt toe wanneer dat wat beoogd wordt, vertraagt of vastloopt.

Deze stagnatie, zichtbaar aan de oppervlakte, vindt meestal zijn wortels in de onderstromen van de organisatie, de teams, de individuen: het dieptedomein. Dat heeft een nadelig effect op de realisatie van strategie, innovatie en businessplannen.

Het doen van de juiste interventies op het juiste moment in boven- en onderstromen is een vak. Het is het terrein van de interdisciplinaire interventiekunde. Onmisbaar voor hedendaagse leiders, adviseurs en andere professionals die invloed willen nemen.

Al ruim dertig jaar onze expertise.

Eric Koenen & Jacqueline Willeboordse

Onze visie

Iemand die intelligent is heeft niet meer hersenen maar meer verbindingen. Het ontwikkelen van collectieve slimheid in organisaties is de uitdaging van de 21e eeuw

Oude patronen die ooit effectief waren maar nu niet meer, kunnen daarbij nog sterk in de weg zitten.

Deze belemmerende patronen zijn te doorbreken, door met gevoelsprecisie op het juiste moment, in boven- en onderstromen te interveniëren.

Daarbij is het vaak niet eens zo moeilijk te weten wat we moeten doen. Doen wat we weten, dat is ingewikkelder.

Wij geloven op basis van onze jarenlange expertise als bestuurder en consultant in vele sectoren, dat het zorgvuldig verbinden van denk- en doekracht de effectiviteit en uitvoeringskracht van organisaties en netwerken sterk kan vergroten.

Het is sinds de oprichting in 2017 onze missie om de Academie voor Interventiekunde tot hét Interventiekundige expertisecentrum van Nederland te maken. Hiertoe brengen we met regelmaat bestuurders, adviseurs en specialisten uit ons grote netwerk bij elkaar.

Meer over ons

Leiders en adviseurs met impact beschikken over interventiekundige expertise

 

Zij begrijpen de gelaagdheid van de organisatiewerkelijkheid en kunnen zich bewegen in boven- en onderstromen.

Op deze overtuiging bouwden we de Doorwerth Groep van waaruit we sinds 2007 voor vele betekenisvolle organisaties mochten werken.

In 2017 namen wij het initiatief tot de Academie voor Interventiekunde, een expertisecentrum voor interventiekunde.

De Academie biedt leergangen, workshops, blogs en presentaties op het vakgebied van de interventiekunde aan. Zowel via open inschrijving als incompany.

Hierdoor leren onze deelnemers diagnosticeren, krijgen zij inzicht in de eigen leerthema’s en kunnen zij zélf fundamentele doorbraken initiëren en faciliteren in teams, organisaties en bij individuele sleutelspelers.

De magie en dreiging van de onderstromen is krachtig.

 

Wij leerden uit praktijk en verdieping dat duurzame ontwikkeling slechts tot stand komt wanneer met zorgvuldigheid, afstemming en gevoelsprecisie in boven- en onderstroom wordt geïntervenieerd. Daarom werken wij integraal en interdisciplinair.

1. de Bovenstroom

De bovenstroom is zichtbaar, bewust en grijpbaar. Het krijgt vorm in doelstellingen, targets, afspraken, procedures en dat wat zich manifesteert in het formele circuit in organisaties: de visie, de strategie, het formele leiderschap, de formele communicatiestructuur. Het lijkt daardoor te plannen, te controleren en te managen.

 

2. de Onderstroom

De onderstroom is dieper in de organisatie, het team en haar leden geworteld. Hier huizen “onzichtbare” en onbewuste mechanismen die het gedrag beïnvloeden. Het is het domein van het niet direct waarneembare: overtuigingen, vertrouwen, wantrouwen, ambities, drijfveren, angst en frustratie. Minder voorspelbaar, minder toetsbaar, maar onstuitbaar krachtig.

Te vaak bouwen we organisaties die we drie jaren geleden hadden moeten hebben in plaats van organisaties die werkelijk klaar zijn voor de toekomst.

Het doorbreken van patronen in systemen, teams en individuen vraagt om interventiekundige expertise

Klimmen en dalen – M.C. Escher

Een kleine selectie van de thema’s uit onze programma’s en presentaties.

Interventiekunde voor leidinggevenden en adviseurs (Leergang Interventiekunde).

Presentaties en workshops:

  • Samen slim, hoe collectieve intelligentie ons gaat redden
  • De magie en dreiging van onderstromen
  • De Kunst van Leiderschap in tijden van verandering (Kunst als inspiratie bij leiderschap en organisatieontwikkeling)
  • Teaming, groepsdynamica en systeemdenken bij organisatievernieuwing
  • Het interventiekundige discours: De grote betekenis van taal in de interventiekunde
  • De Atomiumorganisatie
  • Fascinerende lessen uit de partnerrelatiekunde voor teams en organisaties
  • Socratisch denken en werken bij organisatievernieuwing
  • ……

Enkele van onze klanten over leertrajecten van de Academie voor Interventiekunde

“Onontbeerlijk voor een leiderschapsrol: De zintuigen worden geprikkeld om onuitgesproken individuele drijfveren én teamdynamiek te herkennen. En die vervolgens positief te beïnvloeden.”

Peter van Terwisga
Director Research Damen Shipyards

“Door hun prikkelende vragen en hun uitnodiging te vertragen en te verdragen helpen Jacqueline en Eric de vrije ruimte te ontdekken. Door hun jarenlange ervaring weten ze snel de kern te raken en de onderstroom bloot te leggen.”

Assia Sand
Corporate Communications Consultant Tennet

Niet eerder ervoer ik een opleiding als zo waarachtig en helpend als de Leergang Interventiekunde. De geboden handvatten, kennis en kunde, maar ook de geboden hulp in een eerlijke inkijk in mijn eigen patronen, ondersteunen mij dagelijks in mijn werkzaamheden

Elke Ennen
Lid Raad van Toezicht WIJ de Venen

“Zet zes mensen met een IQ van 130 bij elkaar en de kans is groot dat er een collectief IQ van 90 ontstaat”

Eric Koenen

Elke verandering begint in het gebied van het ongemak. Als je daar durft te verwijlen, ontdek je waardevolle informatie voor het realiseren van ambities.

Jacqueline Willeboordse

De online academie

We ondersteunen onze programma’s met een online academie waar zowel het materiaal dat gebruikt wordt in de opleiding als aanvullend actuele artikelen en vlogs digitaal beschikbaar zijn voor de (oud-) deelnemers.

Daarmee bieden we een platform voor duurzame ontwikkeling van Interventiekundig meesterschap. Dit is exclusief voor (oud-) deelnemers van de Leergang Interventiekunde.

Ben je (oud-) deelnemer en wil je inloggen? Dat kan hier.