Leergang Interventiekunde België

Deze leergang is gericht op het ontwikkelen van interventiekundig meesterschap bij leidinggevenden en professionals.

In deze leergang wordt op basis van een goede diagnostiek nagedacht over de interventies die in boven- en onderstromen nodig en effectief zijn. 

De realiteit is weerbarstig en laat zich slecht vanuit één discipline begrijpen en beïnvloeden. 

Daarom komen in deze praktijkgerichte leergang de nieuwste inzichten uit organisatiekunde, sociologie, psychologie, systeemkunde, partnerrelatiekunde  en filosofie in toegepaste zin samen. 

We werken met zorgvuldig samengestelde kleine leergroepen. Hierdoor kan maximaal van elkaars expertise worden geleerd en vormen de deelnemers ook een uitdagende leeromgeving voor elkaar. Op basis hiervan krijgen ook persoonlijke ontwikkelthema’s aandacht. Een persoonlijk coachingsgesprek maakt deel uit van de opleiding.

De Doelgroep

Lijnmanagers en professionals op academisch/hbo denkniveau, die invloed willen nemen in wezenlijke vernieuwing en het doorbreken van belemmerende patronen. Zich willen verdiepen in boven- en onderstromen, systeemdynamiek en irrationaliteit van organisaties, teams en individuen. Die bij zichzelf interventiekundig meesterschap willen ontwikkelen om de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

De Leergang: Opbouw

De leergang bestaat uit zes blokken. Elk blok bestaat uit een afwisseling tussen theorie, praktijk en het bespreken van eigen vraagstukken.

Werkwijze:

De wijze waarop gewerkt wordt is congruent met de visie op de interventiekunde ofwel, de wijze waarop door de begeleiders met de leergroep gewerkt wordt, is ook leermateriaal voor de deelnemers.

Verbinding met de werkomgeving:

De periode tussen de blokken is ca. 4 a 6 weken zodat er voldoende tijd is om zaken in de eigen dagelijkse werkomgeving in te zetten en nieuwe leervragen in te kunnen brengen.

Intake & Afronding:

Aan de opleiding gaat een intakegesprek vooraf met een van de twee begeleiders. De opleiding wordt afgesloten met een proeve waarbij de deelnemers de ontwikkeling van hun Interventiekundig Meesterschap presenteren.

Klik op de titels hiernaast voor verdere uitleg over de Leergang Interventiekunde.

Klik op de onderstaande titels voor verdere uitleg over de Leergang Interventiekunde.

Klik op de titels hiernaast/hieronder voor verdere uitleg over de Leergang Interventiekunde.

Data Opleidingen in 2024 en 2025

Data België leergang 5: 18 en 19 november 2024, 17 december 2024, 30 januari 2025, 27 februari 2025, 27 maart 2025 en 24 april 2025.

Data Nederland leergang 15: 8 (middag) en 9 oktober 2024, 14 november 2024, 10 december 2024, 23 januari 2025, 18 februari 2025 en 27 maart 2025

Data Nederland leergang 16: 12 (middag) en 13 februari 2025, 11 maart 2025, 17 april 2025, 15 mei 2025, 3 juni 2025 en 1 juli 2025

Blok 1: Introductie Interventiekunde en boven- en onderstromen
 • Introductie in de interventiekunde en een interventiekundig denkmodel
 • Brillen om te diagnosticeren
 • Uitgebreide Kennismaking
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 2: Patronen in individuen en Interactiepatronen
 • Hechtingspatronen en lessen uit de moderne partnerrelatietherapie vertaald naar organisatiecontexten
 • De interventiekundige als instrument: inzicht in de eigen (familie)patronen en triggers
 • De kunst van het bevragen
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 3: Teaming, groepsdynamiek en collectieve wijsheid
 • Patronen in teams, de oerkrachten in een groep of team 
 • State of the art in teamontwikkeling
 • Van Genius naar Scenius, de collectieve wijsheid
 • Meesterlijk intervenieren in teams of groepen
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 4: Organisatievernieuwing
 • Doorbreken van hardnekkige patronen in organisaties
 • Omgaan met angst in organisaties
 • Leiderschap in tijden van verandering
 • Casussen uit de interventiekundige praktijk
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 5: Verdieping Interventiemethodieken
 • Het socratische gesprek als interventie
 • Systemisch intervenieren in teams en organisaties
 • De interventiekundige valkuilen
 • Verdieping op thema’s, gekozen door de groep
 • Aanscherping persoonlijk Interventiekundig Meesterschap
Blok 6: Gastspreker uit een organisatie in transitie en de Proeves
 • Presentatie gastspreker en bespreken van de leerervaringen uit diens praktijk
 • Proeves en persoonlijk actieplan
 • Afrondende Samenvatting Leergang

De Leergang: Doelstellingen

De deelnemer:

 • Heeft inzicht in de meest recente (internationale) kennis op het gebied van de interventiekunde.
 • Kan diagnosticeren in het oppervlakte en dieptedomein.
 • Begrijpt hoe interactiepatronen werken en kan daarop effectief interveniëren.
 • Kan in zijn/haar organisatie het “échte gesprek” op individueel en groepsniveau faciliteren over thema’s in de boven- én in de onderstroom met gerichte, effectieve interventies.
 • Is vaardig in de constructieve, creatieve confrontatie. Deze ligt aan de basis van het doorbreken van oude, ineffectieve, vaak hardnekkige patronen.
 • Kan effectief omgaan met vertraging, de ogen van de ander, diversiteit, tussenruimte, deviant denken ten dienste van verbetering van de bedrijfsprocessen of van de realisatie van de afdelings- en organisatiedoelstellingen.
 • Werkt vanuit vraagstellingen en de dialoog, ervan uitgaande dat de antwoorden vaak al aanwezig zijn maar onvoldoende bewust beschikbaar en dus onvoldoende benut door beperkende patronen op individueel, team of organisatieniveau.
 • Werkt vanuit een waardevrije, waarderende, onderzoekende manier, niet te snel oordelend en niet te snel beïnvloed door antipathie of empathie.
 • Kan op basis van de diagnose komen tot effectief werkende interventies om stagnatie te doorbreken of te voorkomen.
 • Kan vanuit een leidinggevende of adviserende rol leiderschap nemen op het organiseren van ‘collectieve intelligentie’ teneinde organisatievraagstukken sneller en effectiever op te lossen.

Lerend Netwerk Interventiekunde


Om het interventiekundig meesterschap van de oud-deelnemers van de Leergangen Interventiekunde blijvend te stimuleren en verder te ontwikkelen is Het Lerend Netwerk Interventiekunde geïnitieerd.

Een Netwerk waarin we via verdiepende online en offline programma’s het interventiekundig Meesterschap van de oud-deelnemers in Nederland en België blijven voeden en tevens een podium bieden om elkaar te blijven ontmoeten. Het Lerend Netwerk Interventiekunde biedt een plek waarin je samen kunt werken aan Interventiekundig Meesterschap en biedt de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen in de Interventiekunde.

We bieden een vorm van intervisie waarin je blijvend kunt leren met en van elkaar, om de kennis in de eigen praktijk te kunnen blijven toepassen. Met aandacht voor de vraagstukken en dilemma’s, omdat we begrijpen dat de dagelijkse praktijk soms weerbarstig kan zijn, of lijkt, omdat je er onderdeel van bent. Daarom vinden wij het belangrijk om een platform te bieden waarin je deze uitdagingen kunt bespreken en van elkaar kunt leren.

Naast de intervisievorm bieden we drie keer per jaar een Masterclass voor onze alumni, waarbij we een expert en/of auteur op deelgebieden van de Interventiekunde uitnodigen. Deze Masterclasses zijn bedoeld om de inhoudelijke kennis aan te scherpen, uit te dagen en up-to-date te houden. Zo blijven onze alumni op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen zij deze kennis in hun eigen praktijk toepassen.

Daarnaast sturen we twee wekelijks “Vonken” over verdiepende interventiekundige thema’s in de vorm van actuele artikelen, blogs, vlogs, samenvattingen van interviews, werkvormen etc. Deze plaatsten we ook op de online Academie.

Begeleiders

De oprichters van de Academie voor Interventiekunde, Jacqueline Willeboordse en Eric Koenen, kennen de dynamiek van organisaties van binnenuit en verdiepen zich continu in het interventiekundige vak via uitdagende trajecten in topteams, zowel nationaal als internationaal. In België verzorgen we de leergang in samenwerking met Lieve Scheepers. Zij stelt zich in haar eigen woorden voor.

  In 2017 kreeg ik de uitnodiging van Eric en Jacqueline om deel te nemen aan hun eerste ‘proefversie’ van de “Leergang interventiekundig meesterschap voor leidinggevenden en professionals”. De rijkdom van het bij elkaar brengen van de meest nieuwe inzichten uit verschillende disciplines en de vertaling ervan in organisatietaal heeft voor mijn eigen groei in vakvrouwschap veel betekend. Daarom wil ik persé deze leergang van de Academie voor interventiekunde ook zo graag in Vlaanderen delen met leidinggevenden en vakgenoten. Ik vind het een voorrecht om hierin ook een begeleidersrol te kunnen oppakken.

  Zestien jaar leidinggevende ervaring bij Randstad en negentien jaar mede-Eigenaarschap bij adviesbureau Kessels & Smit, the Learning Company hebben mij als mens en als vakvrouw gevormd. Met mijn huidige werkpraktijk druk ik mijn visie uit in “Hecht mens & organisatie”.

  Ik hou ervan om als procesbegeleider en coach met opdrachtgevers samen aan de slag te gaan rond een actueel vraagstuk, iets wat ze voor zichzelf en met elkaar willen in de context waarin ze leven en werken. Mijn rol is om daarin verderbrengende vragen te stellen, uit te nodigen tot het vertellen van hun verhalen, met aandacht te luisteren, ook naar wat misschien nog niet gezegd wordt. Vanuit een blik van buiten kan ik perspectief en inspiratie toevoegen, met ‘gevoelsprecisie’ interveniëren en de inzichten en reflecties die ontstaan bij elkaar brengen. Zodat er een volgende stap gezet wordt in de richting die er voor hen toe doet.

  Naast een aantal blogreeksen en artikelen vanuit de eigen werkervaring heb ik recent meegewerkt aan het boek “Verhalen veranderen, beweging brengen in teams en organisaties” en neem rond dit thema ook een docentenrol in bij de FCE.

  De Kosten

  De kosten van de leergang, inclusief materiaal, lunches en diners bedragen € 4.850,- excl. btw en overnachting. De leergang vindt plaats bij Plateau in Bolderberg (Heusden-Zolder), met de mogelijkheid tot overnachting tijdens het eerste blok. Voor ZZP’ers geldt een speciaal tarief.

  Contact:

  Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen over deze leergang, neem contact met ons op: secretariaat@doorwerthgroep.nl 

  Interesse in de Leergang Interventiekunde

  7 + 5 =