Leergang Interventiekunde

Deze leergang is gericht op het ontwikkelen van interventiekundig meesterschap bij leidinggevenden en professionals.

In deze leergang wordt op basis van een goede diagnostiek nagedacht over de interventies die in boven- en onderstromen nodig en effectief zijn. 

De realiteit is weerbarstig en laat zich slecht vanuit één discipline begrijpen en beïnvloeden. 

Daarom komen in deze praktijkgerichte leergang de nieuwste inzichten uit organisatiekunde, sociologie, psychologie, systeemkunde, partnerrelatiekunde  en filosofie in toegepaste zin samen. 

We werken met zorgvuldig samengestelde kleine leergroepen. Hierdoor kan maximaal van elkaars expertise worden geleerd en vormen de deelnemers ook een uitdagende leeromgeving voor elkaar. Op basis hiervan krijgen ook persoonlijke ontwikkelthema’s aandacht. Een persoonlijk coachingsgesprek maakt deel uit van de opleiding.

De Doelgroep

Lijnmanagers en professionals op academisch/hbo denkniveau, die invloed willen nemen in wezenlijke vernieuwing en het doorbreken van belemmerende patronen. Zich willen verdiepen in boven- en onderstromen, systeemdynamiek en irrationaliteit van organisaties, teams en individuen. Die bij zichzelf interventiekundig meesterschap willen ontwikkelen om de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

De Leergang: Opbouw

De leergang bestaat uit zes blokken. Elk blok bestaat uit een afwisseling tussen theorie, praktijk en het bespreken van eigen vraagstukken.

Werkwijze:

De wijze waarop gewerkt wordt is congruent met de visie op de interventiekunde ofwel, de wijze waarop door de begeleiders met de leergroep gewerkt wordt, is ook leermateriaal voor de deelnemers.

Verbinding met de werkomgeving:

De periode tussen de blokken is ca. 4 a 6 weken zodat er voldoende tijd is om zaken in de eigen dagelijkse werkomgeving in te zetten en nieuwe leervragen in te kunnen brengen.

Intake & Afronding:

Aan de opleiding gaat een intakegesprek vooraf met een van de twee begeleiders. De opleiding wordt afgesloten met een proeve waarbij de deelnemers de ontwikkeling van hun Interventiekundig Meesterschap presenteren.

Klik op de titels hiernaast voor verdere uitleg over de Leergang Interventiekunde.

Klik op de onderstaande titels voor verdere uitleg over de Leergang Interventiekunde.

Klik op de titels hiernaast/hieronder voor verdere uitleg over de Leergang Interventiekunde.

Data Opleidingen in 2023 en 2024

Data Nederland leergang 12: 5 (middag) en 6 april 2023, 15 mei 2023, 14 juni 2023, 12 september 2023, 12 oktober 2023 en 16 november 2023

Data Nederland leergang 13: 3 (middag) en 4 oktober 2023, 30 oktober 2023, 12 december 2023, 18 januari 2024, 13 februari 2024 en 14 maart 2024

Data België leergang 4: 11 mei 2023, 9 juni 2023, 4 juli 2023, 15 september 2023, 11 oktober 2023 en 8 november 2023

Blok 1: Introductie Interventiekunde en boven- en onderstromen
 • Introductie in de interventiekunde en een interventiekundig denkmodel
 • Brillen om te diagnosticeren
 • Uitgebreide Kennismaking
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 2: Patronen in individuen en Interactiepatronen
 • Hechtingspatronen en lessen uit de moderne partnerrelatietherapie vertaald naar organisatiecontexten
 • De interventiekundige als instrument: inzicht in de eigen (familie)patronen en triggers
 • De kunst van het bevragen
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 3: Teaming, groepsdynamiek en collectieve wijsheid
 • Patronen in teams, de oerkrachten in een groep of team 
 • State of the art in teamontwikkeling
 • Van Genius naar Scenius, de collectieve wijsheid
 • Meesterlijk intervenieren in teams of groepen
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 4: Organisatievernieuwing
 • Doorbreken van hardnekkige patronen in organisaties
 • Omgaan met angst in organisaties
 • Leiderschap in tijden van verandering
 • Casussen uit de interventiekundige praktijk
 • Persoonlijke uitdagingen en vraagstukken uit de eigen organisatie/werkcontext
Blok 5: Verdieping Interventiemethodieken
 • Het socratische gesprek als interventie
 • Systemisch intervenieren in teams en organisaties
 • De interventiekundige valkuilen
 • Verdieping op thema’s, gekozen door de groep
 • Aanscherping persoonlijk Interventiekundig Meesterschap
Blok 6: Gastspreker uit een organisatie in transitie en de Proeves
 • Presentatie gastspreker en bespreken van de leerervaringen uit diens praktijk
 • Proeves en persoonlijk actieplan
 • Afrondende Samenvatting Leergang

De Leergang: Doelstellingen

De deelnemer:

 • Heeft inzicht in de meest recente (internationale) kennis op het gebied van de interventiekunde.
 • Kan diagnosticeren in het oppervlakte en dieptedomein.
 • Begrijpt hoe interactiepatronen werken en kan daarop effectief interveniëren.
 • Kan in zijn/haar organisatie het “échte gesprek” op individueel en groepsniveau faciliteren over thema’s in de boven- én in de onderstroom met gerichte, effectieve interventies.
 • Is vaardig in de constructieve, creatieve confrontatie. Deze ligt aan de basis van het doorbreken van oude, ineffectieve, vaak hardnekkige patronen.
 • Kan effectief omgaan met vertraging, de ogen van de ander, diversiteit, tussenruimte, deviant denken ten dienste van verbetering van de bedrijfsprocessen of van de realisatie van de afdelings- en organisatiedoelstellingen.
 • Werkt vanuit vraagstellingen en de dialoog, ervan uitgaande dat de antwoorden vaak al aanwezig zijn maar onvoldoende bewust beschikbaar en dus onvoldoende benut door beperkende patronen op individueel, team of organisatieniveau.
 • Werkt vanuit een waardevrije, waarderende, onderzoekende manier, niet te snel oordelend en niet te snel beïnvloed door antipathie of empathie.
 • Kan op basis van de diagnose komen tot effectief werkende interventies om stagnatie te doorbreken of te voorkomen.
 • Kan vanuit een leidinggevende of adviserende rol leiderschap nemen op het organiseren van ‘collectieve intelligentie’ teneinde organisatievraagstukken sneller en effectiever op te lossen.

Community Interventiekunde

Om het interventiekundig meesterschap van de oud-deelnemers van de Leergangen Interventiekunde blijvend te stimuleren en verder te ontwikkelen is eind 2019 de Community Interventiekunde geinitieerd

Een Community waarin we via verdiepende on-line en off-line programma’s het interventiekundig Meesterschap van de oud-deelnemers blijvend voeden en tevens een podium willen bieden om met elkaar verbonden te blijven.

De Academie voor Interventiekunde organiseert daartoe o.a. vier keer per jaar Masterclasses op wisselende locaties in het land, vormgegeven rond Interventiekundige – en daaraan gelieerde leiderschapsthema’s.

Daarnaast zijn er maandelijks ‘Vonken’ op de on-line Academie te vinden over verdiepende interventiekundige thema’s in de vorm van blogs vlogs, actuele artikelen, samenvattingen van interviews, werkvormen etc.

De Kosten

De kosten van de leergang, inclusief materiaal, lunches en diners bedragen € 4.850,- excl. btw en overnachting. De leergang vindt plaats op een locatie centraal in het land, met de mogelijkheid tot overnachting tijdens het eerste blok. Voor ZZP’ers geldt een speciaal tarief.

In België verzorgen we de leergang in samenwerking met Lieve Scheepers. 

Contact:

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen over deze leergang, neem contact met ons op: secretariaat@doorwerthgroep.nl 

Interesse in de Leergang Interventiekunde

13 + 12 =